Siden sidst

Generalforsamling 2023

Referat af Generalforsamlingen i TRS Sydsjælland  mandag den 13. marts 2023.
(Rettet 5. april 2023).

Generalforsamlingen havde 17 fremmødte.  

Generalforsamlingen blev afviklet jf. vedtægternes dagsorden.

Som dirigent blev Preben valgt. 

Formanden aflagde beretning for 2022:

Hjertelig velkommen til generalforsamling.

Vores ordinære og ifølge vedtægterne planlagte generalforsamling skal jo afholdes i marts måned.

Vi har i 2022 haft de planlagte hulemøder og produceret de planlagte 5 udgaver af Kureren.

Hygge, lidt billard og kortspil og mad.

Vi har deltaget med fane i de indkaldte arrangementer – sendemandsmøde i Rebild, hvor der valgtes ny Landsformand  – 5. september på Grønnegade – jubilarstævne i Fredericia og Regimentsfødselsdag den 1. november – og julegudstjeneste i Maribo Domkirke.

Julestue blev desværre aflyst, da kun 8-10 havde meldt deres ankomst.(håber på bedre fremmøde til december  – og sidste blad inkl. juleafslutning blev dog afviklet som planlagt.

Jeg vil takke alle, der hjalp – og tak til alle, der igen og igen er mødt op til vores huleaftener .

Verner som Web-master der pr. fjern/hjemmekontor incl. Flot fremstilling og redigering af Telegrafkureren  – overskuelig og velbesøgt. Rigtig flot, oplysende og ikke mindst Tak herfor.

Sidst, men ikke mindst tak til bestyrelse for godt samarbejde på afstand i året, tak til alle medlemmer, særlig dem som trofast møder op på huleaftenerne.

Næsten alt har naturligvis været nævnt i Kureren med hjælp fra nye referenter hen over året, alt nævnt intet glemt.

Sluttelig vil jeg nævne Sendemandsmødet 2023 – hvor vi skal til Viby Sjælland 13. maj

  

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Kassereren gennemgik regnskabet, der var omdelt med brev primo januar. 

Fremadrettet vil der fortsat blive tilsendt brev vedrørende kontingent. Regnskabet blev godkendt.

 

Ingen indkomne forslag.

 

Fastsættelse af kontingent for år 2024 – uændret.

 

Alle opstillede blev valgt. De valgte er:

  • Kasserer Peter Christensen blev genvalgt for 2 år.
  • 1 bestyrelsesmedlem for 2 år Thor Agri blev valgt (afløser Ib Nykvist).
  • 2 bestyrelsessuppleanter for hver 1 år Boje Knudsen og Helmer Hansen.
  • 2 revisorer for hver 1 år Preben Pedersen og Steen Stybe blev valgt.
  • 1 revisorsuppleant for 1 år Thor Agri blev valgt.
  • Fanebærer Kai Degn Christensen og Per Skou som suppleant.
  • Sendemænd blev Thor Agri, Helmer Hansen, Kai Degn og Peter Christensen.
  • Suppleant for sendemænd Hugo Lund Jensen.
  • Hovedbestyrelsesmedlem Peter Christensen
  • Hovedbestyrelsesmedlem suppleant Hugo Lund Jensen.

Rejsegodtgørelse samt diæter uændret.

Under eventuelt nævnte formand Per, at han har deltaget som repræsentant for alle soldaterforeningerne på Sjælland i Danske Soldaterforenings Landsråd (DSL).

Jens vil fortsat donere frimærker. Jens regner med at komme oftere til hulemøder i løbet af året.

Hugo takkede bestyrelse og deltagere for fremmødet og opfordrede alle til mere fremmøde i foreningens arrangementer.

Formand afsluttede generalforsamlingen, hvorefter foreningen serverede en forloren skildpadde, her til øl/vand og snaps. Alle nød en rigtig god aften. 

Bestyrelsen konstituerede sig således:

 

Funktion Navn På valg
Formand Per Skou 2024
Kasserer Peter Christensen 2025
Bestyrelsesmedlem Svend Andersen 2024
Bestyrelsesmedlem Kai Degn Christensen 2024
Bestyrelsesmedlem Thor Agri 2025

Foto fra Generalforsamlingen:

Torskegilde 13. februar 2023

Vi var samlet til torskegilde. Formand Per forestod kokkeriet og leverede den lækre mad. Tre af de søde hustruer havde medbragt lagkager til kaffe. Således endnu en god aften i hulen.

Nytårskur og 69 års fødselsdag

Den 16. januar afholdt vi nytårskur for medlemmer med bedre halvdele.

Indledningsvis lidt skummende drikke og petit four. Efter lidt hygge var der smørrebrød til alle. Aften blev afsluttet med kortspil og hyggesnak.

Det var samtidig fejring af foreningens 69 års fødselsdag den 17/1.

Julegudstjeneste i Maribo Domkirke 2022

Onsdag den 7. december deltog Kaj og Helmer fra TRS Sydsjælland i Julegudstjeneste i Maribo Domkirke sammen med Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster.

Prædiken ved Feltpræst Helle Møller Hansen.
Musik ved Musikhjemmeværnskompagni Storstrømmen.

 

Regimentsfødselsdag, 1. november 2022

Sydjylland med Bent O, Keld og Claus , København Knud Wiking, Sydsjælland Kai Degn og Per LF og Peer fra våbenbrødrene med faner deltog denne tirsdag – forinden var vi særligt inviteret til pariserbøf i officersmessen – flot arrangement – og dejlig mødetid til frokost med efterfølgende parade.

Landsformanden takker alle fremmødte.

 

 

Sendemandsmøde 21. maj 2022 i Rebild.

Fra TRS SSJ var vi fire Sendemænd til møde i Rebild. Sendemandsmødet blev godt gennemført. Per Skou Hansen blev valgt til ny Landsformand og afløser Erik, der har været i jobbet i 40 år.

Poul på 95 år deltog og han stiftede Soldaterforeningen den 1. juli 1949 (altså 2 år og 4 måneder før Telegrafregimenterne blev oprettet )

 

Referat af Generalforsamlingen i TRS Sydsjælland, mandag den 14. marts 2022.

Generalforsamlingen havde 20 fremmødte.

Generalforsamlingen blev afviklet jf. vedtægternes dagsorden.

Som dirigent blev Preben valgt.

Formanden aflagde beretning for 2021:

Så er vi tilbage til normal gænge ifb med den årlige generalforsamling.

Vores ordinære og ifølge vedtægterne planlagte generalforsamling skal jo afholdes i marts måned.

Helt normalt blev vores 2021 ikke. – med en næsten total nedlukning indtil juli måned, hvor kun de nødvendige tiltag omkring Telegrafkureren blev opfyldt.

Efter sommerferien havde vi til gengæld en del hængepartier, der skulle samles op.

Vi udkom med blad i august, som den første opgave. Så blev det flagdag, jubilarstævne i Fredericia, vores egen udsatte generalforsamling – blad igen i oktober – og afviklingen af det udsatte sendemandsmøde fra maj.

Et rimelig godt set-up til sendemandsmødet, gjorde at alt kørte på skinner.

Lige fra borddækning, morgenbord – møde og frokost med kaffe og æblekage !

Præsidenten fra DSL var mødt op med en pose medaljer – 11 i alt, hvor vi her var 3 –

Ib, Svend og Per, der modtog DSL´s æresmedalje i guld.

Mødet godt ledet af Steen Rylander, hvor bl.a. indgik vedtægtsændringer, hvis endelige ordlyd SSJ satte sit aftryk på.

Tak til alle deltagere og særlig hjælp og hjælpere for afviklingen.

Julestue med en snes deltagere – og sidste blad inkl. juleafslutning

Jeg vil takke alle, der hjalp – og tak til alle, der igen er mødt op til den næsten normale hverdag.

Sluttelig vil jeg nævne Sendemandsmødet 2022 – hvor vi skal til Rebild en 21. maj

Verner som Web-master der pr. fjern/hjemmekontor inkl. Flot fremstilling og redigering af Telegrafkureren  – overskuelig og velbesøgt. Rigtig flot, oplysende og ikke mindst Tak herfor.

Sidst, men ikke mindst tak til bestyrelse for godt samarbejde på afstand i året, tak til alle medlemmer, særlig dem som trofast møder op på huleaftenerne.

Næsten alt har naturligvis været nævnt i Kureren med hjælp fra nye referenter hen over året, alt nævnt intet glemt.

Formandens beretning blev godkendt.

 

Kassereren gennemgik regnskabet, der var omdelt med girokort primo januar.

Fremadrettet vil der tilgå skrivelse vedrørende kontingent, men uden girokort.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent for år 2022 – uændret.

Alle opstillede blev valgt. De valgte er:

Formand Per Skou blev genvalgt for 2 år.

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Svend Andersen og Kai Degn blev valgt.

2 bestyrelsessuppleanter for hver 1 år Thor Agri og Helmer Hansen.

2 revisorer for hver 1 år Preben Pedersen og Ib Nykvist blev valgt.

1 revisorsuppleant for 1 år Steen Stybe.

Fanebærer Kai Degn Christensen og Per Skou som suppleant.

Sendemænd blev Per Skou, Helmer Hansen, Kai Degn og Peter Christensen.

Suppleant for sendemænd Boje Knudsen.

Hovedbestyrelsesmedlem Per Skou Hansen

Hovedbestyrelsesmedlem suppleant Hugo Lund Jensen.

 

Rejsegodtgørelse samt diæter uændret.

 

Under eventuelt nævnte formand Per, at han har deltaget som repræsentant for alle soldaterforeningerne på Sjælland i Danske Soldaterforenings Landsråd (DSL).

Peter nævnte arbejde med reviderede vedtægter for SSCS og evt. at han vælges som kasserer ved en ekstraordinær generalforsamling 29. marts.

Jens vil fortsat donere frimærker og printerpatroner til TRS SSJ. Jens regner med at komme oftere til hulemøder i løbet af året.

Hugo takkede bestyrelse og deltagere for fremmødet og opfordrede alle til mere fremmøde i foreningens arrangementer.

Formand afsluttede generalforsamlingen, hvorefter foreningen serverede en sildemad samt smørrebrød, her til øl/vand og snaps.

 

Alle nød en rigtig god aften.

 

I dag (15. marts) fik Peter glæden ved at overrække Hans Thomsen en æresmedalje for 25 års medlemskab af lokalafdelingen.

En stor hilsen til alle fra Hans, der ikke deltog i generalforsamlingen på grund af sygdom.

I forbindelse med vores generalforsamling den 14. marts havde formanden fornøjelsen at kalde A. Falkenberg og John Jacobsen frem, idet de begge fik tildelt 50 års medaljen for medlemskab af vores lokalafdeling,

 

 

Torskegilde 14. februar 2022

Så fik vi den 14. februar afholdt vores årlige torskegilde i Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Sydsjællands afdeling (TRS SSJ) med 20 deltagere.

Der var kaffe og lagkage til dessert.

Tak til alle deltagere.