Næste aktiviteter

Mandag 14. januar 2019,
kl. 18.00.

Hulemøde.

Lørdag 19. januar 2019,
kl. 13.00

TRS-Sydsjællands 65 års fødselsdag.

Se yderligere i “Mødekalender“.

Besøgende

Chart.dk

Andre lande

Flag Counter

Siden sidst

TGR’s 67 års fødselsdagsparade i Fredericia, 1. november 2018.

Fra Sydsjælland deltog Kaj (med fanen) Helmer og Per (med kommandoen).

Efter samling gik samlingen gennem Fredericia by – en gåtur på ca 3 km. Undervejs blev holdt stop ved Meldahls rådhus, hvor diverse anerkendelser og mønter blev uddelt. Der blev holdt flotte taler, hvor også der var ros til Soldaterforeningerne.

Lidt malurt skal lyde: Faner og fremmødte fra Sydjylland – Sydsjælland og København (landsfanen), samt Forsvarsbrødrene i Fredericia – det burde kunne gøres bedre end 4 faner, men flot var det i det gode vejr.

Afsluttede med bespisning på Rye´s Kaserne, hvor vi indgik i den daglige forplejning med både varmt og koldt. Tak for en god dag.

 

Generalforsamling

Generalforsamling i TRS Sydsjælland mandag den 12. marts 2018.

Forud for generalforsamlingen blev der uddelt diplomer og medaljer.

På foto fra venstre Formand Per og medalje modtagerne:

 

Ejgil Christensen 60 år      
Kai Madsen 50 år
Helmer Hansen  10 år
Rud Brønnum 10 år
Andreas Christensen  10 år
Peter Christensen  10 år

Generalforsamlingen havde 19 fremmødte og blev afviklet jf. vedtægternes dagsorden.

Formand Per blev valgt som ordstyrer.

Her følger formandens beretning:

Så er der gået endnu et år. Året 2017 startede med fødselsdag denne gang 63 år.

Jeg deltog i HB-møde i Fredericia – meget debat.

Vi afholdt i januar torskegilde og i marts sidste år vores generalforsamling her i lokalet.

I maj måned tog vi en pæn delegation til sendemandsmøde i Høvelte, hvor Nordsjælland afdeling stod for arrangementet. En god dag, hvor mangt og meget blev vendt. Besigtigede resterne af Høvelte kaserne ved samme lejlighed.

Vi havde ingen sommertur 2017 – Forsvarsbrødrene af 1879 planlægger for den 10. juni 2018, men endnu ingen yderligere information.

Den 5. september havde vi den traditionsrige dag, denne gang på Grønnegades Kaserne.

Den sædvanlige oplevelsesrige tur til Ryes kaserne i september til Jubilarstævnet – en helt igennem god dag i vanligt godt arrangement af Sydjylland afdeling. Også denne gang med vores eget Slesvigske Musikkorps.

Den 1. november fødselsdagsparade i Fredericia i flot vejr – hvor jeg selv var indblandet.

Vi havde igen inviteret damer med til Forsvarsbrødrenes store bankospil – denne gang i 1879-regi som var mægtig hyggeligt – men for få deltagere. Vi kørte igen med koteletterne med mos og grønt tilbehør til de sunde inden spillet.

Julestuen ikke at forglemme, hvor der var fremmødt rigtig mange juleglade mennesker til gløgg, æbleskiver og bankospil. Igen en helt igennem fin aften.

Afslutningen på året var igen arbejde med vores blad – dog belønnet med lidt julespisning som tak for hjælpen på årets sidste hulemøde.

Der har været arbejdsaftener med bladet, – og husk, at jeres indsats på bladaftenerne koster ikke ekstra kontingent, men bliver belønnet med landets bedste kammerater og andre goder – der har været billardspil, masser af kortspil og almindelig snak af al slags – og ikke mindst den sædvanlige bid brød.

Vores hjemmeside med Verner som Webmaster kører bare dejligt overskuelig og velbesøgt. Rigtig flot, oplysende og ikke mindst tak herfor.

Sidst men ikke mindst tak til bestyrelse for godt samarbejde i året, tak til alle medlemmer, særlig dem som trofast møder op på huleaftenerne og tak til de piger og drenge, som hjælper med oprydning efter vore arrangementer.

Næsten alt har naturligvis været nævnt i Kureren med hjælp fra nye referenter hen over året, alt nævnt intet glemt.

Formandens beretning blev godkendt. Kassereren fremlagde regnskab, der blev godkendt.

Alle opstillede blev valgt, herunder Per som formand på 24. år.

De valgte er:

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Svend Andersen og Kai Degn Christensen.

2 bestyrelsessuppleanter for hver 1 år Rud Brønnum og Helmer Hansen.

2 revisorer for hver 1 år Preben Pedersen og Ib Nykvist.

1 revisorsuppleant for 1 år Kai Madsen.

Valg af fanebærer Kai Degn Christensen og Per Skou Hansen som suppleant.

4 sendemænd blev Kai Degn – Ib – Helmer og Per samt suppl. Rud Brønnum.

Hovedbestyrelsesmedlem Per Skou Hansen.

Hovedbestyrelsessuppleant Martin Rye.

Under eventuelt meddelte Martin, at han fra 2019 stopper som kasserer.

De fremmødte opfordrede bestyrelsen til at arbejde for en fest i januar 2019 for at fejre foreningens 65 års jubilæum.

Ordstyrer/Formand afsluttede generalforsamlingen, hvorefter foreningen serverede biksemad med spejlæg. Alle nød en rigtig god aften.

 

 

Torskegilde

Mandag den 29. januar samlede vi 24 deltagere til årets traditionsrige torskegilde.

Formand Per havde endnu en gang stået i køkkenet i timevis, så deltagerne kunne mæske sig i masser af lækker torsk med tilbehør.

Tre af fruerne havde meldt sig og medbragte lækre lagkager til kaffen – og tre lagkager var passende til selskabet, de forsvandt i hvert i fald.

NPH (Peter) med fru Sussi er flyttet til Næstved og de deltog for første gang i afdelingens regi. Vi har dermed fået et nyt medlem i vores afd.

Borddækningen

Desserten bestod af 3 lagkager, her er den ene.