Næste aktiviteter

Mandag 10. august 2020
kl. 18.00

Hulemøde og blad 3.

Mandag 24. august 2020,
kl. 18.00

Hulemøde.

Se yderligere i “Mødekalender“.

Besøgende:

Flag Counter

Indkaldelse til generalforsamling, OPDATERET

 

 

Hermed indkaldes til foreningens årlige ordinære Generalforsamling
den 21. september 2020  kl. 18.00 i ”hulen” (Kalbyrissalen).

 

Generalforsamlingen d. 23. marts er udskudt,
til d. 21. september 2020.

Grunden er den nuværende situation
vedr. Corona-virus.

Alle møder er aflyst indtil 31. august 2020.

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Revideret regnskab ved kassereren.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent for år 2021 – forslag uændret.
 6. Valg af formand for 2 år. På valg er Per Skou – modtager genvalg.
 7. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: På valg er Svend Andersen og Kai Degn Christensen – begge modtager genvalg.
 8. 8a. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for hver 1 år
  8b. Valg af 2 revisorer for hver 1 år. På valg er Preben Pedersen og Ib Nykvist – begge modtager genvalg.
  8c. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. På valg er Kai Madsen – modtager genvalg.
  8d. Valg af fanebærere. Bestyrelsen foreslår Kai Degn Christensen samt Per Skou Hansen som suppleant – begge modtager genvalg.
  8e. Valg af 4 sendemænd samt suppl.- Aarhus afd.
  8f. Valg af Hovedbestyrelsesmedlem (forslag Per Skou Hansen).
  8g. Valg af Hovedbestyrelsessuppleant (forslag Hugo Lund)
 9. Rejsegodtgørelse samt diæter (forslag uændret).
 10.  Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenens pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2020 kl. 16.00.